Apply for grants

Geografi og undervisning for bæredygtig udvikling

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Geografi og undervisning for bæredygtig udvikling

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Geografi

Niveau

7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole

Beskrivelse

Vi arbejder med at kvalificere undervisningen for bæredygtig udvikling i skolen. Kurset giver mulighed for en differentieret tilgang til emnet herunder en introduktion til at arbejde med bæredygtighed i geografi med eksempler på didaktik, pædagogik og emner samt videre progression. Vi fokuserer på kritisk dannelse, dilemmaer og interessekonflikter, og på hvilke mål og indhold som giver mening i forhold til bæredygtig udvikling, fx arbejdet med FNs verdensmål, uderumsundervisning, æstetiske læreprocesser og dannelse mm. Vi lægger vægt på eksempler fra praksis og videndeling. Kurset vil have fokus på geografi og naturfagene i hele skolen også i samarbejde med skolens øvrige fag. Kursusgangene er organiseret som en blanding af oplæg, øvelser, drøftelser og videndeling. Der vil være mulighed for praksisafprøvning og arbejde med egne konkrete forløb. Fokus på uderumsdidaktik og eksterne læringsmiljøer.

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Natur / Udeliv / Feltarbejde, Mono-faglig undervisning, Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Eksterne læringsmiljøer, Interesse / Motivation

Undervisere

Lektor Peter Mikael Hansen, lektor Ditte Marie Pagaard, lektor Klaus Bruun, lektor Jesper Heidemann Langhoff, adjunkt Grethe Beiskjær Christensen

Kursusdage

3 september 2025
10 september 2025
17 september 2025

Region

Hovedstaden

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 juni 2025

Link til kursusudbyder

https://www.kp.dk/