Apply for grants

Geografiske feltundersøgelser

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Geografiske feltundersøgelser

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Geografi

Niveau

7, 8, 9

Kursusudbyder

Professionshøjskolen UCN

Beskrivelse

Savner du at blive klædt bedre på til at tage elever med på feltarbejde i din geografiundervisning?

På dette kursus gennemgås og afprøves metoder til feltarbejde i geografi, som både kan anvendes i din skoles lokalområde og på ture til andre områder. Vi kommer bl.a. til at foretage vejrmålinger, tage jordbundsprøver, undersøge bebyggelsesmønstre og analysere landskaber.

Kurset holdes på UCN i Thisted og omfatter ekskursioner og feltarbejde i by- og naturområder i Thy.

Overnatning og spisning sker på Hotel Thisted. Undervejs på kurset vil der både være udveksling af erfaringer deltagerne imellem og hyggeligt socialt samvær om aftenen.

Prisen inkluderer 2 overnatninger, forplejning og leje af bus til tur rundt i området.

Kursuselementer

Natur / Udeliv / Feltarbejde, Praksisfaglighed, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Eksterne læringsmiljøer

Undervisere

Søren Rasmussen Mølgaard Lunde

Kursusdage

4 september 2025
5 september 2025

Region

Nordjylland

Sted

Professionshøjskolen UCN, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

27 maj 2025