Apply for grants

Geologi i laboratoriet og i felten

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Geologi i laboratoriet og i felten

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Geovidenskab, Naturgeografi

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Geografilærerforeningen

Beskrivelse

Formålet med kurset er at inspirere og udvikle geologifagligheden hos deltagerne. Den første del af dagen udfører vi forskellige laboratorieundersøgelser. Deltagerne kan vælge blandt et udvalg af øvelser. Om eftermiddagen tager vi til en stenstrand og arbejder med det geologiske kredsløb og ledeblokke.

Der kan vælges mellem følgende laboratorieundersøgelser
• Pladetektonik og jordens indre forstået vha. densitetsmålinger af karakteristiske bjergarter
• Kalk og carbonkredsløbet - bestemmelse af CO2-indhold i kalksten
• Bestemmelse af organisk indhold i jordprøver vha. udglødning
• Infiltrationsundersøgelse af leret og sandet jord
• Sigteanalyse af sandet jord
• Identifikation af malmbjergarter
• Undersøgelse af strandsand og tungsand og evt. andre jordtyper ved brug af stereoluppe
• … og måske flere…

Eftermiddag på stenstrand
• Strandsten og det geologiske kredsløb - hvad kan strandstene fortælle os om geologisk tid, livets udvikling, vulkanisme, jordskælv, pladetektonik, istiderne og FETA-modellen?
• Ledeblokke og hvad de kan fortælle om isens bevægelser under istiderne

Målgruppe: Undervisere i geografi, naturgeografi og geovidenskab på stx og HF
Tid: 18. september 2025., 9:30-17:30
Sted: Rosborg Gymnasium & HF, Vejle, og ved nærliggende strand. Morgenbrød fra kl. 9.30. Kursusstart kl. 10.00. Om eftermiddagen kører vi med bus til Treldenæs. Kurset afsluttes ved Vejle Station kl. 17.30, hvorefter bussen kører retur til Rosborg.

Kursuselementer

Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter

Undervisere

Christian B. Skipper

Kursusdage

18 september 2025

Region

Syddanmark

Sted

Rosborg Gymnasium & HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 september 2025

Link til kursusudbyder

https://geografilaererforeningen.dk/