Apply for grants

Lær at arbejde problemorienteret ved hjælp af engineering-metoden i dine naturvidenskabelige gymnasiefag

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Lær at arbejde problemorienteret ved hjælp af engineering-metoden i dine naturvidenskabelige gymnasiefag

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Fysik, Biologi, Kemi, Bioteknologi, Naturgeografi, Geovidenskab, Astronomi, Matematik, Informatik, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Engineer the Future

Beskrivelse

Underviser du i et naturvidenskabeligt fag i gymnasiet eller på HF, og er du interesseret i at lære mere om engineering som en metode til at åbne din undervisning i retning af en mere virkelighedsnær, problemløsende og elevinddragende form? Engineer the Future afholder et efteruddannelsesforløb med to workshopdage samt praksisafprøvning.

I forløbet får du bl.a. kompetencer til:
- at arbejde problemorienteret med konkrete, virkelighedsnære problemstillinger i naturvidenskabsundervisning.
- at arbejde med, hvordan du kan øge motivationen hos flere elever.
- at undervise efter engineering-metoden gennem afprøvning af udvalgte engineering-aktiviteter.

Du får desuden mulighed for:
- at udvikle engineering-aktiviteter eller -forløb til din egen undervisning.
- at sparre med andre kursusdeltagere og Engineer the Futures uddannelseskonsulenter om forløbene, ideudvikling m.m.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til workshoppen.

Kursuselementer

Praksisfaglighed, Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Sprog / Kommunikation / Samarbejde

Undervisere

Lene Pfeiffer og Anne Hansen

Kursusdage

3 februar 2026
19 marts 2026

Region

Midtjylland

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

7 januar 2026