Apply for grants

Metoder og uderummet i naturfag

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Metoder og uderummet i naturfag

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi

Niveau

1-2, 3-4, 5-6

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole

Beskrivelse

Kurset fokuserer på fagdidaktik i naturfag med eksempler på undersøgelser, praktisk arbejde, observationer, modeller, systematik, IT i faget og uderummet med en tilhørende ekskursion.

Kurset tager udgangspunkt i naturfaglig dannelse, fagets faglige hovedelementer, variation og samarbejde med omverdenen. Du får præsentationer og drøftelse af eksempler på gode forløb og gode materialer samt videndeling kursusdeltagerne imellem.

Kurset er et samarbejde med LIFE, og en af kursusdagene foregår på LIFE Campus i Lyngby, hvor fokus vil være undersøgelsesbaseret naturfagsdidaktik med udgangspunkt i 6F-modellen og en dialogisk undervisningsform, hvor særligt arbejdet med feedback og ”undrings-spørgsmål” vægter tungt.

Kursets første dag finder sted på Campus Carlsberg. Anden dag er vi ude på LIFE Campus, og tredje dag er en ekskursion.

Kursuselementer

Natur / Udeliv / Feltarbejde, Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Praksisfaglighed, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Eksterne læringsmiljøer, Sprog / Kommunikation / Samarbejde, Evaluering / Feedback

Undervisere

Lektor Peter Mikael Hansen, adjunkt Sonja Heinrich

Kursusdage

2 september 2025
3 september 2025
4 september 2025

Region

Hovedstaden

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 juni 2025

Link til kursusudbyder

https://www.kp.dk/