Apply for grants

Natur/teknologi forfra og i dybden: Modellering og kommunikation

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Natur/teknologi forfra og i dybden: Modellering og kommunikation

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi

Niveau

1-2, 3-4, 5-6

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole, Center for Undervisningsmidler

Beskrivelse

Når elever lærer et fagligt stof og udtrykker det, de ved, sker det gennem sproget, enten i skrift eller tale. Med et naturfagligt fokus på sprog, kommunikation og matematik i undervisningen udvikler eleverne et nuanceret fagsprog, som giver dem naturfaglige kompetencer til at opnå et højere fagligt niveau.

På dette kursus vil vi arbejde med, hvordan undervisningen kan understøtte, at svært stof kan systematiseres og forstås på et andet niveau end i hverdagen. Vi arbejder med matematiske og sproglige virkemidler, der bruges i forskellige sammenhænge, når vi underviser i fx teknologi og ressourcer, stof og energi eller andre vidensområder fra Fælles Mål.

De sproglige redskaber sættes ind i forskellige didaktiske formater, fx rollespil, tegning, engineering, mikroforskermetoden, så du får indsigt i flere muligheder og kan vælge det format, der passer dig. Sammen med kurset 'Natur/teknologi forfra og i dybden: Undersøgelser i undervisningen' er du godt klædt på til din undervisning i n/t.

Mål:
- Du får ideer til, hvor du kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på sprog og kommunikation.
- Du bliver i stand til at inddrage matematisk modellering i naturvidenskabelige undersøgelser og argumentation.
- Du får et godt indblik i, hvordan den menneskeskabte verden med energi og teknologi kan være et fagligt omdrejningspunkt.

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Praksisfaglighed, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Mono-faglig undervisning, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Diversitet / Ligestilling / Inklusion, Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning, Eksterne læringsmiljøer, Evaluering / Feedback, Sprog / Kommunikation / Samarbejde

Undervisere

Anette Vestergaard Nielsen

Kursusdage

7 januar 2026
23 januar 2026

Region

Hovedstaden

Sted

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

10 december 2025