Apply for grants

Natur/teknologi-forfra og i dybden

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Natur/teknologi-forfra og i dybden

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole, Center for Undervisningsmidler

Beskrivelse

Undervisning i natur/teknologi kan være meget omfangsrig, med mange didaktiske greb og naturvidenskabelige arbejdsmetoder og processer. På dette kursus får du overblikket, der gør dig i stand til at forstå det grundlæggende i faget og udvikle forløb med nye didaktiske vinkler. Vi vil arbejde med forskellige metoder – eksperimenter, observationer og modeller – som eleverne kan bruge, når de skal arbejde med egne spørgsmål til at finde naturvidenskabelige svar.
Vi sætter sproglige og matematiske redskaber ind i didaktiske formater, fx rollespil, tegning, engineering, mikroforskermetoden, så du får indsigt i flere muligheder og kan vælge det format, der passer dig.

Mål:
- Du opnår indblik i forskellige undersøgelsesmetoder, der skal bruges i undervisningen.
- Du bliver i stand til at bruge forskellige didaktiske formater, fx rollespil, modellering og tegning.
- Du får ideer til, hvor du kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på sprog og kommunikation.
- Du bliver i stand til at inddrage matematisk modellering i naturvidenskabelige undersøgelser og argumentation.

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Praksisfaglighed, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Mono-faglig undervisning, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Diversitet / Ligestilling / Inklusion, Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning, Eksterne læringsmiljøer, Evaluering / Feedback, Sprog / Kommunikation / Samarbejde

Undervisere

Anette Vestergaard Nielsen

Kursusdage

14 januar 2026
15 januar 2026

Region

Hovedstaden

Sted

Minervavej 1, 3700 Rønne

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

14 december 2025