Apply for grants

Naturfaglige fænomener i børnehaveklassen

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Naturfaglige fænomener i børnehaveklassen

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Børnehaveklasse

Niveau

Børnehaveklasse

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

Naturfaglige fænomener er en af børnehaveklassens seks kompetenceområder. Området skal have sin egen opmærksomhed, men det skal også tænkes ind i og sammen med de andre kompetenceområder - sprog, matematisk opmærksomhed, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.

Du får på kurset:

Ideer til, hvordan du kan give eleverne muligheder for konkrete oplevelser
bud på hvordan man kan give eleverne konkrete erfaringer med naturen
inspiration til en varieret og anvendelsesorienteret undervisning og
redskaber til at arbejde med fagsproget i undervisningen

På kurset vil vi arbejde tematisk med naturfaglige fænomener som et af seks kompetenceområder, der skal have sit eget fokus og tænkes sammen med de resterende kompetenceområder. Vi vil tage udgangspunkt i naturen og sammen udforske og udvikle ideer til, hvordan vi arbejder med naturfaglige fænomener både ude og inde – og med fokus på kompetencemålene i børnehaveklassen.

​Du vil blive præsenteret for viden om og redskaber til at tilrettelægge et naturfagligt forløb, hvor du inddrager konkrete naturoplevelser.
Du vil få ideer til, hvordan du inkluderer de andre fem kompetenceområder
Vi vil have fokus på en varieret, legende, kommunikativ undervisning og du får ideer til forskellige aktiviteter.

Kursuselementer

Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Interesse / Motivation

Undervisere

Line Thingholm

Kursusdage

2 juni 2025
3 juni 2025

Region

Midtjylland

Sted

Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

2 maj 2025