Apply for grants

Praksisfaglighed i naturfagene

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Praksisfaglighed i naturfagene

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi, Fysik / kemi, Biologi, Geografi, Matematik

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

Naturfagene kan styrke praksisfagligheden ved at engagere elever gennem kropsaktive tilgange, problembaseret undervisning og skole-virksomhedssamarbejder.

Vi giver dig og dine kolleger inspiration til, hvordan I kan styrke elevernes kreative, eksperimenterede og legende tilgang til verden gennem didaktiske principper som fx meningsfuldhed og uforudsigelighed. Samtidig får I redskaber til at arbejde med en designtilgang til undervisningen i naturfagene.

På kurset får du ny viden og kompetencer, så du kan planlægge undervisning og aktiviteter med fokus på elevernes praktiske færdigheder, problembaseret læring og eksperimenterende undersøgende arbejde.

På kurset får du blandt andet viden om:
• Hvorfor arbejder vi med praksisfaglighed i naturfagene
• Hvordan elevernes kreativitet, motivation og engagement kan udvikles gennem eksperimenterende- og undersøgende arbejde.
• Hvad er praksisfaglighed i naturfagene og hvilke undervisningsaktiviteter understøtter praksisfagligheden i naturfagene
• Problem- og undersøgelsesbaseret undervisning i praksis

Kursuselementer

Praksisfaglighed, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation

Undervisere

Anne Krøger Pedersen

Kursusdage

2 september 2025
3 september 2025
30 september 2025

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

5 august 2025