Apply for grants

Store idéer i stjernehimlen

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Store idéer i stjernehimlen

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi, Fysik / kemi

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9

Kursusudbyder

Professionshøjskolen UCN

Beskrivelse

Dette kursus henvender sig til lærere i grundskolen, der underviser i N/T eller F/K. Kurset er anden del af en samlet kursuspakke, men kan også tages selvstændigt. Den første del hedder "Science kapital og mangfoldighed" og udbydes samme sted.

Kurset vil have fokus på naturvidenskabens store ideer, her med fokus på stjernehimlen og hvilken betydning menneskets udsyn mod nattehimlens objekter har haft for udviklingen af vores verdensforståelse. Der inddrages materialer fra ”Naturvidenskabens ABC”, og hvordan der kan arbejdes med elevernes erkendelser i en progression fra N/T til F/K. Herunder med særlig fokus på at udvikle forståelse for naturvidenskabens historie og væsen i et kritisk-kulturelt perspektiv. Kursus bygger dermed på den viden, der blev grundlagt i første kursus om science-kapital og mangfoldighed i naturfagsundervisningen.

Første kursusgang er planlagt som et aftenkursus, hvor begrebet ”naturvidenskabens væsen” og stjernehimlen introduceres. Der tages på ekskursion til et mørklagt naturområde med frit udsyn til nattehimlen. Denne dag er planlagt til 19/1 2026 - men kan blive ændret til 20/1 eller 21/1 afhængig af skydække. Dette meldes ud ugen før.

Anden kursusgang samler op de erkendelser observationer af stjernehimlen gennem historien har givet anledning til. Der arbejdes didaktisk rekonstruktion, og med hvilke potentialer materialer fra Naturvidenskabens ABC rummer ift. at danne grundlag for elevernes mulighed for at gøre erkendelser inden for naturfaglig og naturvidenskabens væsen.

Kursuselementer

Natur / Udeliv / Feltarbejde, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse

Undervisere

Therese Malene Nielsen og Niels Anders Illemann Petersen

Kursusdage

20 januar 2026
26 februar 2026

Region

Nordjylland

Sted

UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ plus anden lokation i Nordjylland til stjerneobservation

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

31 oktober 2025