Ansøg om midler

Investigator Grant i Kunsthistorisk Forskning 2023

Call opens
24 October 2022
Call closes
12 January 2023 2:00pm (CET)
Announcement of results
Mid April 2023
Recurring calls
Expected November 2023
Application guidelines

Purpose

Novo Nordisk Fonden ønsker at give de mest talentfulde forskere inden for kunsthistorisk forskning de bedste betingelser for en længerevarende fordybelsesperiode til at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau og dermed styrke forskningen inden for kunsthistorie i Danmark.

About the grant

Beløb

Up to DKK 4 million per grant

Committee

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Contact regarding content: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Contact regarding application/NORMA: Sofie Hoxer.
Sofie Hoxer
Grant Specialist
+45 2465 0140 sho@novo.dk
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Specialist
+45 4172 7913 cll@novo.dk

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være forankret ved et universitet, museum eller anden dansk vidensinstitution (værtsinstitution) i hele bevillingsperioden. Der skal indsendes en husningsaftale fra værtsinstitutionen med ansøgningen.

Ansøger skal være på postdoc-, seniorforsker-, adjunkt-, lektor- eller professorniveau og have udført dokumenteret selvstændig, original og vægtig forskning på højt niveau. Ansøger kan enten være fastansat ved vidensinstitutionen eller endnu ikke have opnået fastansættelse.

Der skal være én hovedansøger, altså én ’investigator’, som er den primære modtager af bevillingen. Der kan dog godt være medansøgere, som bidrager aktivt og videnskabeligt til projektet, og som får del i bevillingen. Medansøgere skal ligeledes være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution i Danmark og ovennævnte krav til stillingsniveau gælder også for eventuelle medansøgere.

Ph.d.-studerende og postdocs kan også deltage i projektet, dog ikke som medansøgere, men finansieret igennem projektet.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelt

Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag og med kunst i bred forstand, forstået som billeder, arkitektur, skulptur, performance, biokunst, foto, film, digital kunst mm., dog med en klar relevans for billedkunsten i dansk eller international kontekst. Ansøger skal redegøre for den faglige relevans og forankring i forskningsmiljøet ved den danske værtsinstitution.

Støtte

Der er i alt 2 bevillinger hver à op til DKK 4 mio. til dækning af løn samt direkte driftsomkostninger. Bevillingen gives for en periode på minimum 2 år og maksimum 4 år. Projektansøgninger med en varighed på under 2 år behandles ikke.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 24. oktober 2022. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
Unsolicited

Unsolicited inquiries

We receive a great number of inquiries, expressions of interest and applications outside of our open calls. To facilitate an effective assessment, unsolicited inquiries, expressions of interest and applications for the Novo Nordisk Foundation should be received according to guidance below.