Ansøg om midler

Novo Nordisk Foundation Visiting Professorship in Art & Art History 2022

Call opens
25 October 2021
Call closes
13 January 2022 2:00pm (CET)
Announcement of results
Mid April 2022
Recurring calls
Expected November 2022
Application guidelines

Purpose

Novo Nordisk Fonden ønsker at tiltrække internationale topforskere i kunst og kunsthistorie til uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark for derigennem at styrke og inspirere disse faglige miljøer samt skabe udsyn og indblik i aktuelle strømninger i kunsten og kunsthistorien.

About the grant

Beløb

Up to DKK 1.5 million per grant

Committee

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Contact

For grant inquiries
Sofie Hoxer
Grant Specialist
+45 2465 0140 sho@novo.dk

Forudsætninger

Gæsteprofessoratet kan søges af universiteter og højere billedkunstneriske uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har forskning og undervisning inden for kunsthistorie og billedkunst.

Arkitektskoler, designskoler, filmskoler og musikskoler kan ikke søge professoratet.

Gæsteprofessoren skal være en seniorforsker/kunstner på professorniveau fra et anerkendt universitet, forskningsinstitution eller kunstakademi uden for Danmark. Gæsteprofessoren skal være forankret ved den danske værtsinstitution i bevillingsperioden og deltage aktivt i forskningen og undervisningen ved pågældende institution. Det er dog også muligt for flere danske institutioner at samarbejde om gæsteprofessoratet. Selve ansøgningen skal udarbejdes og indsendes af en ledende forsker inden for det relevante faglige felt ved den danske værtsinstitution.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde en redegørelse for gæsteprofessorens videnskabelige kvalifikationer, herunder CV og publikationsliste, en beskrivelse af hvordan gæsteprofessoren vil styrke forskningen og undervisningen ved modtagerinstitutionen, en undervisnings- og forskningsplan samt et budget.

Det er en forudsætning at modtagerinstitutionen selv afklarer alle skatteforhold og takster samt hjælper med arbejds- og opholdstilladelse til gæsteprofessoren.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Varighed og støtte

Professoratet kan have en varighed på 3-12 måneder bestående af  én sammenhængende periode eller en række besøg ved de involverede institutioner.

Professoratet støttes med maksimalt DKK 125.000 per måned. Der kan søges om støtte til løn/honorar til gæsteprofessoren, rejse- og opholdsudgifter, udgifter i forbindelse med flytning, netværksaktiviteter samt et administrationsbidrag på op til 5% af den samlede bevilling.

Der udbydes i alt 2 gæsteprofessorater i 2022.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 25. oktober 2021. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.