Ansøg om midler

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2021 – Proteins for Tomorrow’s Food

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens Challenge program, som støtter forskning inden for et årligt bestemt tema. Indenfor Life Science Research Promoting Sustainability er to temaet i 2021: Proteins for Tomorrow’s Food

Fondsbestyrelsen har fastsat et uddelingsbudget i 2021 for det samlede Challenge Program på DKK 360 mio. til støtte af større programbevillinger, hver på DKK 30-60 mio.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter inden for det aktuelle forskningstema, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

De nuværende medlemmer af Komiteen er anført nedenfor.

Elke Arendt

Formand

Professor, School of Food and Nutritional Sciences University of Cork, Ireland

Kaisa Poutanen

Medlem

Research Professor, VVT Technical Research Center, Finland

Paul S. Clegg

Medlem

Professor, Institute of Condensed Matter and Complex Systems, University of Edinburgh, Scotland

Raffaele Mezzenga

Medlem

Professor, Laboratory of Food and Soft Materials, ETH Zürich, Switzerland

Maud Langton

Medlem

Professor, Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Marilyn Wiebe

Medlem

Principal Research Scientist, VTT Technical Research Centre, Finland