Ansøg om midler

Komite for “Coherence in Health Care”

Novo Nordisk Fondens Komite for “Coherence in Health Care”

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens program ”Projektstøtte til Studier i Sammenhængende Behandlingsforløb”. Programmets formål er at støtte forskningsbaserede projekter, der, inden for rammerne af det eksisterende sundhedssystem, sigter mod at undersøge og afdække forhold, der påvirker sammenhængen i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, oplevet fra et patient- og  borgerperspektiv. Der vil være fokus på forløb med gentagne kontakter til sundhedssystemet på alle niveauer, f.eks. for patienter med kroniske sygdomme og hyppige interaktioner med sundhedssystemet.

Fondsbestyrelsen har fastsat et uddelingsbudget i 2023 for det samlede kald på DKK 60 mio. til projektbevillinger på op til DKK 6.000.000 af op til 4 års varighed.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter og interne NNF eksperter, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

De nuværende medlemmer af Komiteen er anført nedenfor.

Felicity Callard

Formand

Professor, University of Glasgow, UK

Anne Rogers

Medlem

Professor, University of Southampton, UK

Miranda GH Laurant

Medlem

Professor, HAN University of Applied Sciences, the Netherlands

Simon Cohn

Medlem

Professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

Dionne Sofia Kringos

Medlem

Assistant Professor, Amsterdam Public Health Research Institute, the Netherlands

Finn Rønholt

Medlem

Center Physician, Gladsaxe Municipality

Henrik Sillesen

Medlem (intern)

Medical Director, Clinical Medicine

Rasmus Borgquist

Medlem (intern)

Senior Medical Lead, Medical Science