Ansøg om midler

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Program 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Program 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens Challenge program, som støtter forskning inden for et årligt bestemt tema. Indenfor Biomedicine and Health Sciences er temaet i 2021: Mathematical Modelling of Health and Disease.

Fondsbestyrelsen har fastsat et uddelingsbudget i 2021 for det samlede Challenge Program på DKK 360 mio. til støtte af større programbevillinger, hver på DKK 30-60 mio.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter inden for det aktuelle forskningstema, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Ulrich Gerland

Formand

Professor, Technical University of Munich, Germany

Anita T. Layton

Medlem

Professor of Applied Mathematics, Computer Science, Pharmacy, and Biology, University of Waterloo, Canada

Mirjam Kretzschmar

Medlem

Professor, Julius Center Research Program Infectious Diseases, University Medical Center Utrecht, The Netherlands

Ed van Bavel

Medlem

Professor of Vascular Biophysics, Academic Medical Center, The Netherlands

John Higgins

Medlem

Associate Professor, Department of Systems Biology, Harvard Medical School and Department of Pathology, Massachusetts General Hospital, US

Stefano Ruffo

Medlem

Professor, Department of Physics and Astronomy, University of Florence, Italy

Helen Byrne

Medelm

Professor of Applied Mathematics, University of Oxford, UK

Andrea De Gaetano

Medlem

Professor, Institute of Medical Research and Innovation, National Research Council, Italy