Ansøg om midler

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2020- Natural and Technical Sciences

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2020 – Natural and Technical Sciences

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens Challenge program, som støtter forskning inden for et årligt bestmet tema. Indenfor Natural and Technical Sciences er temaet i 2020: Quantum simulators for unravelling complex processes in nature

Fondsbestyrelsen har fastsat et uddelingsbudget i 2020 for det samlede Challenge Program på DKK 480 mio. til støtte af større programbevillinger, hver på DKK 30-60 mio.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter inden for det aktuelle forskningstema, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Tommaso Calarco

Forperson

Professor, Head of Institute, Quantum Control, Forschungszentrum Jülich, Germany

Daniel Loss

Medlem

Professor, Department of Physics, University of Basel, Switzerland

Vivien Kendon

Medlem

Reader, Department of Physics, Durham University, United Kingdom

Enrique Solano

Medlem

Professor, Department of Physical Chemistry, University of the Basque Country, Bilbao, Spain

Winfried Hensinger

Medlem

Professor, Department of Physics and Astronomy, University of Sussex, United Kingdom

Hugues de Rietmatten

Medlem

Professor, Institute of Photonic Sciences, Barcelona, Spain