Ansøg om midler

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2021- Smart nanomaterials

Komite for Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2021- Smart nanomaterials

Komiteen forestår implementeringen af fondsbestyrelsens uddelingsbeslutning af midler til fondens Challenge program, som støtter forskning inden for et årligt tema. Indenfor Natural and Technical Sciences er temaet i 2021: Smart nanomaterials

Fondsbestyrelsen har fastsat et uddelingsbudget i 2021 for det samlede Challenge Program på DKK 360 mio. til støtte af større programbevillinger, hver på DKK 30-60 mio.

Fondsbestyrelsen nedsætter komiteens medlemmer blandt internationalt førende eksperter inden for det aktuelle forskningstema, ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Nathalie Katsonis

Professor

University of Groningen

Tanja Weil

Professor

Max Planck Institute for Polymer Research

Molly Stevens

Professor

Imperial College London

Christof Niemeyer

Professor

Karlsruhe University of Technology

Erwin Reisner

Professor

University of Cambridge

Carsten Sönnichsen

Professor

University of Mainz