Ansøg om midler

Regeringen og Novo Nordisk Fonden indgår samarbejde om historisk nytænkning af det danske areal

Regeringen og Novo Nordisk Fonden har indgået en principaftale, som vil levere et markant bidrag til at gøre visionerne i den grønne trepartsaftale til virkelighed. Over de næste 10 år vil fonden prioritere 10 mia. kroner til omlægning af danske arealer, så der bliver plads til mere natur og biodiversitet samt landbrugsproduktion baseret på moderne teknologier.

Med den grønne trepartsaftale er vejen vist til en historisk nytænkning af måden, vi bruger det danske areal på. I forlængelse heraf er Regeringen og Novo Nordisk Fonden enige om, at fonden kan spille en afgørende rolle i at gøre visionen til virkelighed.

Samarbejdet med Novo Nordisk Fonden skal understøtte konkrete projekter og indsatser, som i særlig grad kan bidrage til arealomlægning, som understøtter natur og biodiversitet til fordel for borgere i hele Danmark. Med aftalen prioriterer fonden 10 mia. kr. over de næste 10 år til at løfte den markante opgave.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:
”Jeg er utrolig glad for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden, som vil udgøre et væsentlig bidrag til at realisere visionen i den grønne trepartsaftale. Vi skal sætte endnu mere i fart i udviklingen af ny teknologi og moderne landbrugsproduktion, og der skal være bedre plads til natur og biodiversitet i Danmark. Det vil kræve store investeringer. Det er rigtig godt, at vi i Danmark kan lave samarbejde med f.eks. virksomheder og fonde, som kan medvirke til at skabe udvikling og vækst samt løse nogle konkrete udfordringer for vores land.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:
”I dag skriver vi et nyt kapitel i historien om det danske landbrug. Vi skaber meget mere natur, et levedygtigt landbrug, renere vandmiljø og flere skove. Jeg er enormt glad for, at vi er gået sammen med Novo Nordisk Fonden om at løfte opgaven. Det viser, hvor store resultater, vi kan opnå, når vi samarbejder bredt på tværs af offentlige og private aktører.”

Miljøminister Magnus Heunicke siger:
”Med den grønne trepartsaftale er startskuddet gået til en massiv omlægning af det danske land, hvor vi sætter natur og vandmiljø i centrum. Naturen i Danmark er under pres, flere af vores dyre- og plantearter har behov for mere plads, og mange arter er i fare for at uddø. Samarbejdet med Novo Nordisk Fonden er med til at levere på den nødvendige nytænkning af vores areal og vil give os værdifulde signaturprojekter med store sammenhængende naturområder, der kan skabe bedre levesteder for vores vilde og hjemmehørende arter.”

Samarbejdet vil bl.a. sigte mod store signaturprojekter, hvor der skabes nye, større sammenhængende naturområder med høj kvalitet eller målrettede kvalitetsforøgelser i eksisterende naturområder samt natur- og produktionsskov. Der kan ligeledes være tale om vidensopbygning og acceleration af den teknologiske udvikling i relation til moderne landbrugsdrift samt indsigt i tilstande og effekter i naturen.

Adm. direktør i Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard Thomsen siger:
”Det er et virkeligt ambitiøst naturgenopretningsprojekt, som kommer til at gøre Danmark grønnere og får betydning for danskerne, for biodiversiteten og for havmiljøet. Jeg er meget glad for, at vi kan komme med det her vigtige bidrag til den grønne omstilling.”

Den grønne trepartsaftale skal være med til at gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtig arealforvaltning, hvor natur og drikkevandsressourcer beskyttes og udvikles til gavn for kommende generationer. Det skal ske på en måde, der understøtter en stadig mere bæredygtig, højteknologisk og arealeffektiv landbrugsproduktion, således at Danmark også i fremtiden har et stærkt fødevareerhverv med attraktive erhvervspotentialer og gode arbejdspladser i hele landet.

Regeringen og Novo Nordisk Fonden vil i efteråret 2024 tage nærmere stilling til rammerne for udmøntningen af fondsmidlerne over den 10-årige periode, herunder organisering og governance. Fonden vil blive inddraget i udmøntningen af relevante dele af aftalen og dermed indgå i tilrettelæggelsen af de konkrete indsatser, som Fonden bidrager finansielt til.

 

Yderligere information

Christian Mostrup
Director, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]