Ansøg om midler

Gorm Worsøe Clausen & Rune Olsen

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2024 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris - 2024

Gorm Worsøe Clausen og Rune Olsen underviser i Biologi, Fysik og Geografi på Roskilde Gymnasium, hvor de i væsentlig grad bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø.

I de seneste seks år har Gorm og Rune stået for elevgruppen Marin Med Amtet, hvor de arbejder tværfagligt og praktisk med havbiologi og bæredygtighed i og omkring Roskilde Fjord.  

Projektet inddrager mange samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og foreninger, og lykkes med at skabe interesse og motivation for naturvidenskaben og samtidigt være en naturvidenskabelig brobygger for eleverne. 

Med prisen hædres Gorm Worsøe Clausen & Rune Olsen for deres ekstraordinære arbejde med at sætte tværfaglighed, samarbejde og praktisk erfaring på skemaet på Roskilde Gymnasium, samt for at inspirere til nye naturvidenskabelige aktiviteter gennem Marin Med Amtet.