Ansøg om midler

Kristina Eggers Larsen

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2024 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2024

Kristina Eggers Larsen er pædagog i Vuggestuen Rugvej, hvor hun er en drivkraft for at fremme naturvidenskab og udeliv i hverdagen for både børnene og sine kollegaer.

Kristina har en særlig passion for at arbejde med tidlig naturdannelse. Dette er afspejlet i, at hun varetager vuggestuens Naturværksted, hvor hun flittigt udarbejder naturfagligt materiale. Hun opmuntrer børnene til at reflektere over samt undersøge den omkringliggende natur.

Kristina har sat natur, udeliv og science på dagsorden i vuggestuen, og hun har fået emnerne integreret i andre læreplanstemaer. Dette bidrager til et stimulerende naturfagligt miljø, der gavner de andre kollegaer.

Med prisen hædres Kristina Eggers Larsen for sit engagement og betydningsfulde rolle i vuggestuen, hvor hun styrker børnenes naturdannelse samtidig med at skabe et godt fagligt grundlag for sine kollegaer.