Ansøg om midler

Rasmus Holst Jensen

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2024 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2024

Rasmus Holst Jensen er pædagog i Børnehaven Tryllefløjten, hvor han blandt børnene skaber stor nysgerrighed og en undersøgende tilgang til livet.

Rasmus formår at trække læreplanstemaet helt ned i børnehøjde, så børnene er engagerede og føler sig medinddraget. På børnenes egne præmisser understøtter og udfordrer Rasmus dem til at eksperimentere og danne deres egne erfaringer.

Rasmus engagerer sig i en lang række projekter med børnene, hvilket klart afspejler hans personlige entusiasme for opdagelse og nysgerrighed, som smitter positivt af på børnene.

Med prisen hædres Rasmus Holst Jensen for sin bemærkelsesværdige evne til at tilpasse læreplanen til børnenes niveau og engagere dem i at udforske verden på deres egne præmisser.