Ansøg om midler

Biologiolympiade i Danmark

Set i lyset af det store behov for veluddannede unge inden for de naturvidenskabelige fagområder er olympiaden en vigtig tilbagevendende begivenhed, som ved hjælp af konkurrenceelementet skærper elevernes interesse for biologi. Erik Meineche Schmidt, Formand for Organisationskomiteen og fhv. Dekan - Aarhus Universitet

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 4 mio.
Projekt website

Kontakt

Maj Leth-Espensen
Senior Project Manager, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden

Naturvidenskabelige atleter

Der afholdes årligt internationale olympiader i en række naturvidenskabelige fag, hvor gymnasieelever fra hele verden konkurrerer om at være bedst til at løse såvel teoretiske som praktiske opgaver.

I 2015 er Danmark og Aarhus Universitet vært for Den Internationale Biologiolympiade (IBO2015). I alt 65 lande forventes at deltage i den otte dage lange konkurrence, der afvikles 12.-19. juli. Deltagerne er unge, der har vundet nationale konkurrencer, og hvert land er repræsenteret ved fire elever. De bedste præmieres med medaljer, og udover de faglige udfordringer får de unge kontakter til andre unge fra hele verden med interesse for biologi. Åbnings- og afslutningsceremoni samt præmieoverrækkelse vil foregå i Musikhuset i Aarhus.

Biologiolympiaden har til formål at vække interessen for naturvidenskab, inspirere de dygtigste elever og samtidig præsentere Danmark som et velfungerende og attraktivt land for talentfulde unge fra hele verden med interesse for biofagene.

Den internationale biologiolympiade afholdes hvert år på skift mellem deltagerlandene. Den første IBO blev afholdt i 1990 i Olomouc i Tjekkiet.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget i alt DKK 4 mio. til aktiviteter i forbindelse med Den Internationale Biologiolympiade i Aarhus i 2015 fordelt på:

  • DKK 1 millioner til Aarhus Universitet til støtte til afholdelse af olympiaden, og
  • DKK 3 millioner til Danmarks Tekniske Universitet til udvikling og afholdelse af to eksperimentelle finaleopgaver samt til national vidensdeling og talentudvikling efter olympiadens afslutning således at unge i hele Danmark kan drage fordel af afholdelsen af olympiaden.

En række andre offentlige og private parter bidrager også til afholdelsen af olympiaden.