Ansøg om midler

Biopro World Talent Campus

Gennem samarbejder og udveksling af erfaringer vil BIOPRO World Talent Campus medvirke til at opbygge globale netværk mellem studerende, universiteter og virksomheder, hvilket vil styrke Sjællands position som et internationalt hotspot inden for bioteknologisk produktion. Jesper Bryde-Jacobsen, Direktør - BIOPR

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 4,39 mio
Projekt website

Kontakt

John Wittschieben
Scientific Officer, Novo Nordisk Fonden

Næste generation af forskningsledere

BIOPRO World Talent Campus er et ugelangt kursus på ph.d.-niveau inden for bioteknologisk produktion. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet samt virksomhederne i BIOPRO-forskningssamarbejdet. Kurset indeholder både forelæsninger fra førende forskere og workshops med fokus på praktiske problemstillinger. Gennemførelse af kurset er ECTS-pointgivende.

Kursets deltagere er studerende fra internationalt førende universiteter inden for bioteknologisk forskning og teknologi. Deltagerne indsender motiverede ansøgninger for at få plads på kurset. Hvert kursus har plads til 20 deltagere.

Udover at indeholde et højt fagligt indhold er formålet med World Talent Campus at give de unge forskertalenter øget viden om de danske universiteter og den bioteknologiske produktion i Danmark. Kurset bidrager også til dannelsen af internationale netværk mellem deltagere, universiteter og virksomheder.

Novo Nordisk Fondens bevilling er givet til at dække udgifterne til afholdelse af World Talent Campus i fem år. Der afholdes ét årligt kursus. Det første kursus blev holdt i oktober 2013.

BIOPRO World Talent Campus støttes også af parterne i BIOPRO-initiativet, et forskningssamarbejde der omfatter DTU, Københavns Universitet og fire industrielle partnere. Formålet med initiativet er at udføre anvendt forskning til forbedring af bioteknologi-baseret produktion.