Ansøg om midler

Challenge Programme – forskningsbaserede løsninger på store samfundsudfordringer

Gennem Challenge Programme uddeler Novo Nordisk Fonden årligt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter, der skal hjælpe med at løse globale udfordringer inden for menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Hvert projekt kan modtage op til 60 mio. kr.

Projekt data

Projekt website

Kontakt

Jens Peter Holst Lauritsen
Scientific Manager, Medical Science, Novo Nordisk Fonden

Challenge Programme er målrettet forskningsprojekter, der adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Hvert år definerer vi to-tre nye temaer, som danner rammen for årets bevillinger. Programmet giver førende forskere mulighed for at samle et stærkt hold, der kan være med til at udvikle løsninger, der kan forbedre menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed.

For at sikre at de bedste projektforslag og forskningskonsortier tages i betragtning, uddeler vi bevillingerne gennem opslag i åben konkurrence. Hvert år nedsættes et ad hoc-udvalg bestående af internationale eksperter inden for de enkelte temaer, som skal vurdere ansøgningerne. Projekterne skal være forankret på et dansk universitet, hospital eller anden nonprofit-forskningsorganisation, og internationale samarbejdspartnere er meget velkomne.

Vi uddeler årligt op til 360 millioner kroner gennem Challenge Programme. Hvert projekt kan modtage op til 60 millioner kroner i projektperiode på op til 6 år.

Forskningen skal være dybdegående, men emnet kan være tværfagligt og bør ikke betragtes som begrænset til nogen bestemt forskningsmetodologi eller disciplin.

Læs mere på Challenge Programmes hjemmeside.