Ansøg om midler

Dansk Robot-Olympiade

I World Robot Olympiad dyster unge mellem 16 og 25 år i robotbygning og programmering. Gennem arbejdet opbygger eleverne kompetencer inden for innovation, kreativitet og problemløsning.

Kontakt

Bente Guldbrandsen
Senior Project Lead, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden

Robotbygning og programmering

Hvordan kan robotter bidrage til at mindske den globale opvarmning?

Det spørgsmål kommer unge fra hele Danmark med deres bud på i kvalifikationsfinalen til World Robot Olympiad 2017, der afholdes 7. oktober 2017 i IT-Byen Katrinebjerg på Aarhus Universitet. I konkurrencen dyster unge mellem 16 og 25 år i robotbygning og programmering. Gennem arbejdet opbygger eleverne kompetencer inden for innovation, kreativitet og problemløsning.

Vinderne af kvalifikationsfinalens to kategorier deltager efterfølgende i den internationale World Robot Olympiad i Costa Rica, hvor unge fra 60 lande mødes for at dyste i begyndelsen af november. Temaet er i 2017 ”Vedvarende og grøn energi”.

Den danske kvalifikationsfinale afholdes af Institut for Datalogi på Aarhus Universitet med over 100 deltagere fra gymnasieskoler rundt om i landet med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Specialkonsulent Søren Poulsen fra Aarhus Universitet, som sidder i styregruppen for World Robot Olympiad i Danmark, siger: ”World Robot Olympiad er et væsentligt bidrag i arbejdet med at interessere flere unge for teknologi og naturvidenskab og dermed øge rekrutteringsgrundlaget for disse uddannelser på alle niveauer fra faglærte over professionsbachelorer til naturvidenskabelige kandidater og ph.d.’er.”

Novo Nordisk Fonden har bevilget 150.000 kroner til Aarhus Universitet som bidrag til afholdelse og videreudvikling af finalen i den danske afdeling af WRO. Udover at være en konkurrence på viden og teknik har WRO til formål at bidrage til at få flere unge til at interessere sig for teknik og naturvidenskab og på sigt vælge en uddannelse inden for området.

Gennem deltagelsen i den internationale finale er de danske deltagere desuden med til at gøre opmærksom på, hvad Danmark kan i relation til robotteknologi, innovation, uddannelse og forskning.

WRO blev oprettet i 2003 og afholdes nu i over 50 lande med deltagelse af mere end 20.000 hold, svarende til ca. 60.000 børn og unge. Danmark deltog første gang i konkurrencen i 2006.