Ansøg om midler

Euroscience Open Forum 2014

Visionen for konferencen er at bygge bro mellem forskningen og det omgivende samfund, herunder de private virksomheder, hvor forskning og innovation spiller en central rolle. Morten Østergaard - Tidligere uddannelsesminister

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 3,5 mio.
Projekt website

Kontakt

Maj Leth-Espensen
Senior Project Manager, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden

Videnskaben bygger bro

EuroScience Open Forum (ESOF) er den største tværgående konference for videnskabsformidling og videnskabspolitik i Europa. Blandt deltagerne er forskere, medier, beslutningstagere og personer fra erhvervslivet. Konferencen afholdes hvert andet år, senest i Dublin i 2012, da 4.500 delegerede deltog.

Formålet med ESOF-konferencerne er at skabe en platform for debat af forskningsrelaterede problemstillinger.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser var vært for ESOF 2014, der blev afholdt i Carlsberg Byen i København 21.-26. juni 2014. Mottoet for årets konference var “Science Building Bridges”, og det danske formandskab ønskede, at konferencen skulle understøtte brobygning mellem bl.a. videnskab og samfund og mellem private virksomheder og den offentlige sektor. Konferencen var bygget op om otte store samfundsudfordringer, hvoraf en af disse hedder ”The Healthy Society”. Her var fokus på, hvordan forskningsresultater og den teknologiske udvikling kan bidrage til forbedret sundhed for den enkelte og for samfundet.

Integreret videnskabsfestival

Som en integreret del af ESOF afholdtes sideløbende en videnskabsfestival under navnet ”Science in the City”. Formålet var her at stimulere offentlighedens interesse for videnskab ved at fremvise nogle af de seneste fremskridt inden for videnskab og teknologi. Der var forventet op mod 30.000 deltagere til festivalen.

Novo Nordisk Fonden gav en bevilling på DKK 3 millioner til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til planlægning og afvikling af programsporet ”The Healthy Society”.

Novo Nordisk Fonden gav desuden en bevilling på DKK 500.000 til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der i forbindelse med ”Science in the City”-festivalen arrangerede et formidlingsprojekt bestående af en udstilling og oplæg fra forskere fra fakultetet. Projektet skulle give deltagerne ny viden fra forskningens verden og få dem til at reflektere over, hvordan vi alle kan bidrage til et sundt liv. Blandt emnerne var:” Kan man personalisere medicin – og hvordan?” og ”Hvad sker der med kroppen, når vi motionerer?”.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, EU-kommissionen samt seks andre fonde og enkelte virksomheder og organisationer bidrog også til afholdelsen af ESOF 2014.