Ansøg om midler

Microbiome Health Initiative

Spiller bakterier i vores tarm en rolle ved kardiometaboliske sygdomme?

Projekt data

År
2024
Bevillingsbeløb
150 mio. kr.

Microbiome Health Initiative er et forskningsinitiativ, der har til formål at etablere en mulig årsagssammenhæng mellem tarmmikrobiomet – det kombinerede genetiske materiale fra bakterier og andre mikrober i den menneskelige tarm – og udviklingen af kardiometaboliske sygdomme som fedme, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Målet er at generere viden, der kan føre til nye forebyggelses- eller behandlingsmuligheder for mennesker, der lever med eller er i risiko for disse sygdomme. 

Novo Nordisk Fonden har bevilget 150 millioner kroner til den første fase af initiativet, som er forankret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Professor Fredrik Bäckhed fra Göteborgs Universitet er blevet deltidsansat på DTU til at lede initiativet med professor Tine Rask Licht fra DTU Fødevareinstituttet som co-lead.  

Initiativet involverer også førende forskere fra Københavns Universitet, Amsterdam University Medical Centre og Weizmann Institute of Science i Israel samt klinikere fra Odense Universitetshospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.  

Forskning har allerede vist sammenhænge mellem flere tarmbakterier eller metabolitter – signalstoffer, der produceres af mikrober – og kardiometaboliske sygdomme. I fase 1 vil initiativet derfor fokusere på samarbejdsprojekter, der undersøger de specifikke effekter af disse bakterier eller metabolitter og fremmer forståelsen af, hvordan ændringer i mikrobiomet kan reducere risikoen for disse sygdomme eller hjælpe med at håndtere dem. Denne fase løber fra 2024-2028.  

Fase 2, som skal godkendes efter en midtvejsevaluering af fase 1, forventes at løbe fra 2026-2030. I denne fase vil initiativet støtte kliniske interventionsstudier og investere i infrastruktur til støtte for udviklingen af mikrober, mikrobielle forbindelser eller målrettede kosttilskud til terapeutiske formål.  

Læs mere her.