Ansøg om midler

Nordic Mentor Network for Entrepreneurship

Nordic Mentor Network for Entrepreneurship er et mentorprogram rettet mod tidlige projekter og lovende opstartsvirksomheder inden for life-science i Danmark og det øvrige Norden

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 20 mio.
Projekt website

Kontakt

Gert V. Balling
Senior Impact Partner, Impact, Novo Nordisk Fonden

Udvikling af nye virksomheder

Nordic Mentor Network for Entrepreneurship er et mentorprogram rettet mod tidlige projekter og lovende opstartsvirksomheder inden for life-science i Danmark og det øvrige Norden. Programmet har til formål at hjælpe med at afprøve om deres produktidéer har et internationalt potentiale.

Ambitionen er at opbygge et netværk af højeste internationale kvalitet, der kan positionere Danmark og det øvrige Norden som et førende område inden for kommercialisering af forskningsfund og succesfuld etablering og udvikling af opstartsvirksomheder inden for life-science.

Hvem er mentorerne?

Netværket består af højt kvalificerede frivillige fagfolk fra førende miljøer inden for life-science, herunder MIT i Boston, USA.

Mentorerne udvælges på baggrund af deres ekspertise inden for life-science-kommercialisering og rådgivning samt forretningserfaring. Mentorerne i netværket vil have forskellige baggrunde, herunder entreprenører, investorer, klinikere og repræsentanter fra større virksomheder inden for life-science.

Mentorerne skal bl.a. hjælpe de enkelte projekter og opstartsvirksomheder med at udvikle sig, lægge strategi og opnå sine forretningsmål.

Femårigt initiativ

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap DKK 20 millioner til Accelerace til udvikling af Nordic Mentor Network for Entrepreneurship. Accelerace er et forretningsudviklingsprogram med fokus på opstartsvirksomheder under forskerparken Symbion.

Initiativet strækker sig over fem år og bygger på de nyeste og bedste internationale erfaringer og stærke initiativer i USA (især fra MIT) og kombinerer høj mentorkvalitet med processer og metoder for accelerering af kommercialisering, vækst og tiltrækning af finansiering i life-science start-ups.

Erfaringer fra Danmark og udlandet viser, at overlevelsesraten for nye virksomheder og sandsynligheden for succes på længere sigt stiger, hvis der sættes ind med erfaringsdeling og forretningsrådgivning gennem de første tidlige faser.

”Med etableringen af Nordic Mentor Network for Entrepreneurship ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til, at nordiske forskeres lovende forskningsfund kommercialiseres og udvikles til nye, holdbare vækstvirksomheder i regionen. Initiativet bygger på de nyeste og bedste internationale erfaringer fra blandt andet MIT i Boston og skal understøtte, at opstartsvirksomhederne kan gøre brug af den bedst mulige vejledning for at opnå succes,” siger Birgitte Nauntofte, CEO, Novo Nordisk Fonden.