Ansøg om midler

Samarbejde med den danske regering om genopretning af den danske natur samt omstilling til en bæredygtigt landbrugsproduktion

Projekt data

År
2024
Bevillingsbeløb
10 mia. kr.

I en historisk aftale med den danske regering vil fonden prioritere 10 mia. kroner til omlægning af danske arealer, så der bliver plads til mere natur og biodiversitet samt landbrugsproduktion baseret på moderne teknologier. Midlerne vil blive givet over en 10-årig periode og er den største samlede bevilling, fonden har afsat til et enkelt initiativ.

Samarbejdet kommer i forlængelse af den grønne trepartsaftale, som regeringen har indgået med Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening ud fra en ambition om at gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtig arealforvaltning, hvor natur og drikkevandsressourcer beskyttes og udvikles til gavn for kommende generationer.

Et central element i initiativet er at etablere store sammenhængende skovområder i Danmark for at reducere effekterne af intensivt landbrug, forbedre vandkvaliteten i vores vandløb og kystnære områder samt fremme biodiversiteten. Samtidig vil der være fokus på at styrke forskning og udviklingsinitiativer, der skaber en bedre forståelse for samspillet mellem landbrug og natur, med det sigte at skabe et mere bæredygtigt landbrug samtidig med, at landarealer udnyttes bedre.

Rammerne for udmøntningen af fondsmidlerne over den 10-årige periode, herunder organisering og governance, vil blive fastlagt i dialog med regeringen.

Læs mere her.