Ansøg om midler

Sund Vægt Alliancen

Sund Vægt Alliancen har til formål at skabe konsensus og en fælles agenda for, hvordan man bedst muligt forebygger overvægt blandt børn og unge i Danmark.

Kontakt

Pernille Bendtsen
Senior Project Manager, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden

At forebygge overvægt og skabe gode vaner for sund vægt blandt børn og unge er et mål af kompleks karakter, og det er derfor nødvendigt at skabe projekter og vidensdeling på tværs af sektorer, samt at gøre brug af forskellige kompetencer hos forskellige aktører. Overvægt kan ikke forsimples til at handle om kalorieindtag og fysisk aktivitet, men er under stærk påvirkning af faktorer som social ulighed, trivsel, søvn, skærmtid, mad- og drikkevaner, bevægelse, fysiske rammer og hvordan vores samfund som helhed er indrettet. 

Novo Nordisk Fonden har derfor, som et led i vores sociale strategi, prioriteret ressourcer til dannelsen af Sund Vægt Alliancen, der skal mobilisere partnere med forskellig ekspertise, som sammen kan skabe en konsensus og fælles agenda for, hvordan man bedst muligt forebygger overvægt blandt børn og unge i Danmark.  

Ved at samle aktører som fx forskere, forskningsinstitutioner, sociale, frivillige og sundhedsorganisationer, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra fødevareindustrien, kan alliancen være med til at skabe et stærkere samspil mellem den sociale sektor og sundhedssektoren, så man sammen vil kunne nå længere og ramme bredere i kampen mod overvægt. 

Det er håbet, at alliancen i de kommende år vil samle mennesker med viden, engagement og handlekraft på området, og at de derved kan bidrage til at tænke i nye løsninger og nye samarbejder på tværs af sektorer og institutionelle rammer. Alt sammen med det formål at bidrage til at forebygge overvægt og fremme trivsel og social lighed blandt børn og unge i Danmark.