Ansøg om midler

Tektanken

Tektanken (tidligere Jet-Net.dk) er et landsdækkende netværk mellem virksomheder, grundskoler og gymnasier. Her arbejder elever med original rumfartsteknologi udviklet af Danish Aerospace Company i Odense.

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 2,5 mio.
Projekt website

Kontakt

Maj Leth-Espensen
Senior Project Manager, Education and Outreach, Novo Nordisk Fonden

Styrket skole-virksomhedssamarbejde

Tektanken (tidligere Jet-Net.dk) er et landsdækkende netværk mellem virksomheder, grundskoler og gymnasier, der er dannet for at stimulere børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.

I netværket samarbejder 80 små og store virksomheder med skoler om at give eleverne praktisk indsigt i og viden om jobmuligheder inden for de naturvidenskabelige/tekniske områder. Samarbejderne hjælper de unge til at træffe et motiveret valg af uddannelse. Netværket drives af Naturvidenskabernes Hus.

”Der er behov for, at flere grundskoler og gymnasier samarbejder mere med det omgivne samfund samt at undervisningen bliver mere anvendelsesorienteret. Sammenholdt med virksomhedernes voksende behov for kvalificeret arbejdskraft inden for naturvidenskab og teknologi er der i øjeblikket en kraftigt stigende efterspørgsel efter indsatser og løsninger, der kan styrke koblingen mellem uddannelse og erhvervsliv,” siger Nanne Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus.

Novo Nordisk Fonden har i 2017 bevilget en 1-årig bevilling på DKK 2,5 mio. til Naturvidenskabernes Hus til at opskalere og videreudvikle Tektanken, så flere grundskoler, gymnasier, kommuner og virksomheder kan blive en del af og få glæde af netværket.

”Med bevillingen ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til at styrke og videreudvikle Tektanken og dermed gøre undervisningen i skoler og gymnasier endnu mere anvendelsesorienteret. Derigennem ønsker fonden at øge børn og unges interesse for og viden om naturvidenskab og teknologi og på længere sigt inspirere dem til at vælge en uddannelse inden for områderne,” siger Dagnia Looms, Senior Vice President, Development, Novo Nordisk Fonden.

I 2020 har fonden yderligere bevilget 4,46 mio. i støtte til et projekt søgt i åben konkurrence til Fonden Naturvidenskabernes Hus (tidl. Naturvidenskabernes Hus) til videreudvikling og national udbredelse af projektet. På denne måde vil elever i grundskolen opleve, hvordan danske virksomheder arbejder med naturvidenskab og teknologi og udvikler løsninger for en bæredygtig fremtid. Projektet løber fra 1. januar 2021 indtil 31. december 2023.