Apply for grants
Events and symposiums

Seminar om sammenhæng i sundhedssystemet baseret på læringer fra COVID-19

September 24, 2020

Sign up

OM SEMINAR

Under COVID-19 epidemien forsvandt strukturelle barrierer i og omkring sundhedsvæsenet, og beslutningsveje blev meget kortere end normalt. Spørgsmålet er nu, hvilken læring – god såvel som dårlig – der er at tage med videre, og hvordan det bedst sikres, at det bedste fra corona-krisen bliver hverdag i sundhedssystemet fremover. Seminaret vil have særligt fokus på hvilke læringer der kan være med til at skabe en bedre sammenhæng i Sundhedssystemet for patienterne, både patienter med kroniske sygdomme og dem med akutte indlæggelser.
Novo Nordisk Fonden har påbegyndt et forskningsinitiativ i det sammenhængende sundhedssystem med særligt fokus på patienter med kroniske sygdomme og deres dagligdag.
Formålet med seminaret er at give deltagere mulighed for at diskutere og lære fra COVID-19 epidemiens påvirkninger af sundhedssystemet.

Seminaret afvikles som en online event. Alle tilmeldte deltagere vil få tilsendt et link til live-streaming og et program. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig senest kl.12 den 23. september.


PROGRAM – Hent som PDF her

Hvad fungerede på det konkrete plan – som kliniker – under COVID-19, i forhold til sammenhæng i sundhedssystemet?

Thomas Benfield, Professor, overlæge, dr.med, Infektionsmedicinsk klinik, Hvidovre hospital


Har COVID-19 givet nye overordnede indsigter for en kliniker, i forhold til sammenhæng i sundhedssystemet?

Morten Sodemann Professor, overlæge, PhD Indvandrermedicinsk klinik, OUH


Hvad lærte almen praksis af COVID-19 som vi kan bruge for at skabe mere sammenhæng i sundhedssystemet?

Jonatan Schloss Direktør, PLO


Sundhedsøkonomiske konsekvenser af COVID-19.

Jakob Kjellberg Professor, cand.scient., m.sc. Health Econ, VIVE


Hvordan påvirkede COVID-19 de kronisk syge og vores behandling af dem? Hvad har vi lært om behovet for og indholdet i det sammenhængende sundhedssystem?

Morten Freil, Direktør, Danske Patienter


Hvad lærte vi af COVID-19 i forhold til at skabe et sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorer?

Ulrich Schmidt-Hansen, Social-og sundhedsdirektør Gladsaxe Kommune


Hvordan påvirkede COVID-19 de ældre og demente og vores behandling af dem? Hvad har vi lært om behovet for og indholdet  i det sammenhængende sundhedssystem?

Nis Peter Nielsen, Direktør, Alzheimer-foreningen


 

  • Deadline
    September 23, 2020
  • Venue
    Online