menu
https://novonordiskfonden.dk/en/events/sygeplejefaglig-dag/

16. april 2020 Sygeplejefaglig Dag

15 Jan 2020

16. april 2020 Sygeplejefaglig Dag

15 Jan 2020

Sygeplejefaglig Dag 2020 om forskning i ældres sundhed og trivsel

Novo Nordisk Fonden har i samarbejde med Komite for Sygeplejeforskning inviteret en række oplægsholdere, der vil bidrage med perspektiver på årets tema: ’For hver dag der går, bliver vi ældre – Sygeplejefaglig Dag 2020 om forskning i ældres sundhed og trivsel’.

Nogle af dagens oplæg vil være på engelsk.

DAGENS PROGRAM

9:30 – 10:00   Registrering  

10:00 – 10:15   Velkomst. / Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Biomedical and Health Science Research and Applications, Novo Nordisk Fonden.

10:15 – 11:15   Sykepleiefaglige tilnærminger for å fremme trivsel and helse i eldre år – perspektiver, muligheter og utfordringer. / Marit Kirkevold, Instituttleder, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og Leder, Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, Universitetet i Oslo.

11:15 – 11:35   Veje ind i og ud af ensomhed i alderdommen. / Christine E. Swane, Direktør og forskningsleder, kultursociolog, ph.d., Fonden Ensomme Gamles Værn.

11:35 – 12:20  Frokost

12:20 – 12:40  De ældste danskere: Helbred, behandling og trivsel. / Kaare Christensen, Professor, dr. med., Dansk Center for Aldringsforskning, SDU.

12:40 – 12:55  Novo Nordisk Fondens støtte til sygeplejeforskning. / Kirsten Lomborg, Professor, Steno Diabetes Center Copenhagen. Formand for Novo Nordisk Fondens Komite for Sygeplejeforskning.

12:55 – 13:25  TASEMA – TArgeted SElf-MAnagement in Patients with Inflammatory Arthritis. / Bente Appel Esbensen, Senior Researcher, Copenhagen Center for Arthritis Research, Rigshospitalet. Bevillingsmodtager af Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje 2019.

13:25 – 13:40  Kaffepause

13:40 – 14:10  Præsentation ved modtagere af Novo Nordisk Fondens ph.d.- og postdocstipendier indenfor Sygeplejeforskning 2019.

14:10 – 14:30  Lange liv. Gammel på den almindelige måde. / Bente Martinsen, Lektor, Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

14:30 – 14:45  Afrunding. / Tone Rustøen, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, Komitemedlem i Novo Nordisk Fondens Komite for Sygeplejeforskning.

14:45 – 15:30  Reception og networking

Location: Novo Nordisk Fonden Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup