Apply for grants

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2024

Contact

Jacob Kristoffer Hansen
Senior Grant Lead

Nominer din kandidat til Naturfagslærerprisen 2024

Prisen uddeles til en udskolingslærer i fagene biologi, fysik/kemi, geografi og/eller matematik eller til et team på op til tre lærere efter indstilling fra skolelederen eller skolebestyrelsen. Elever, forældre og kolleger, der er tilknyttet skolen kan komme med forslag til indstillinger, men selve indstillingen skal foregå via skolelederen eller skolebestyrelsen. Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 24. november 2023 kl. 12.00.

Kandidater til prisen indstilles ved at udfylde skemaet nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning. Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2024.

Prisen uddeles ved en reception på Big Bang konferencen den 20. marts 2024, hvor prismodtagere opfordres til at deltage i en paneldebat. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.