Apply for grants

Caroline Matthiasen & Ole Grevald

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2018 (ØST)

Novo Nordisk Foundation Prize for Lower-secondary School Science Teachers - 2018

Caroline Matthiassen og Ole Grevald er naturfagslærere på Skt. Josefs Skole i Roskilde, hvor de sammen arbejder for at skabe motivation for naturfagene blandt elever på alle klassetrin.

I undervisningen har Caroline Matthiassen og Ole Grevald mange udadrettede aktiviteter, og de tager eleverne med på virksomhedsbesøg og til laboratorieøvelser på de videregående uddannelser.

De formår med deres ildhu at få interessen for naturfagene til at brede sig blandt kolleger og elever. De afholder scienceshow for børnehaveklasserne og opretter på elevinitiativ en STEM-Club. De skaber i arrangementet ”Science i Roskilde” på Roskilde Bibliotek rammer for, at skolens elever med forsøg og foredrag formidler deres glæde ved naturfag til unge og gamle.

Caroline Matthiassen og Ole Grevald har sat skolens mange udadrettede aktiviteter i system i et årshjul. De deler flittigt information om naturfaglige arrangementer blandt elever, forældre og kolleger. På elevintra og deres fælles blog deler de ugentlige sciencenyheder, forsøgsvideoer og nyheder om elevernes deltagelse i talentforløb og konkurrencer.

Caroline Matthiassen og Ole Grevald har i samarbejde med studerende fra grafikeruddannelsen indrettet rammerne på Skt. Josefs Skole, så de understøtter den naturfaglige kultur på skolen. En trappegang er omdannet til et Sciencetårn med planetsystemet i loftet, og skolens indgangsparti er indrettet med logiske spil, som bliver benyttet flittigt af eleverne i frikvartererne.

Med prisen hædres Caroline Matthiassen og Ole Grevald for en ekstraordinær undervisningsindsats, der har bidraget til at opbygge en tydelig naturfaglig kultur på Skt. Josefs Skole.

Se de øvrige modtagere af Naturfagslærerprisen her.