Apply for grants

Mårten Flø Jørgensen

Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017 (ØST)

Novo Nordisk Foundation Prize for Upper-secondary School Science Teachers - 2017

Mårten Flø Jørgensen underviser på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Han er en lærer, der er karakteriseret ved sit høje faglige niveau, sit engagement og en ekstraordinær tæt kobling til det lokale forskningsmiljø på bl.a. DTU.

På skolen, der rummer gymnasium og folkeskole under samme tag, er der den unikke mulighed at strække biotek faget over 5 år fra 8. klasse til og med 3.g. Det giver mulighed for at afslutte dele af faget i folkeskolen og også for at den tidlige talentpleje kan sættes ind i folkeskolen, og den mulighed udnytter Mårten.

Hans undervisning omfatter bl.a. epigenetik og kræft, herunder DNA regulering og hvordan forskelle i genekspression testes ved hjælp af qPCR og DNA microchip udviklet i et samarbejde med DTU Bioengineering og dertil hørende special designede øvelser. Sidstnævnte øvelser vil blive tilbudt elever, der skal skrive den store skriftlige opgave i 3.g i 2017.

Mårten har desuden beskæftiget sig med avanceret lægemiddeldesign, herunder udvælgelse af lægemidler. Biotec Academy’s undervisningsforløb om malaria er inddraget og testet, og forsøget ”Design din egen Biosensor” – et spin off af iGEM, som er et internationalt projekt for unge i bioteknologi – er gennemført i hans klasse. Faktisk har fire af hans elever efter ophold på DTU deltaget i slutkonkurrencen på MIT i USA og været med til at vinde to guldmedaljer for deres projekter.

Mårten er under uddannelse til talentvejleder, og hans elever har blandt flere talentprogrammer deltaget i Bio OL med fine nationale resultater.

På den innovative side har Mårten med sine elever arbejdet på, om man kan finde en bionedbrydelig kugle til brug ved jagt, så man undgår lidelser for dyr, der slæber rundt på hagl i kroppen efter et mislykket skud.

Mårten Flø Jørgensen er et fremragende eksempel på en lærer, der stræber mod at give sine elever den bedst mulige undervisning i tæt samarbejde med forskningsmiljøet i Danmark, og han er således en værdig modtager af Nove Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017.

Se øvrige modtagere af Gymnasielærerprisen her.