Apply for grants

Majken Grünfeld

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2020 (VEST)

Novo Nordisk Foundation Prize for Primary School Science Teachers - 2020

Majken Grünfeld er natur/teknologilærer på Sct. Mariæ skole i Aalborg, hvor man ofte hører hende sige til eleverne: Prøv det! I Majken Grünfelds undervisning er samskabelse og inddragelse af børnene højt vægtet. Majken skaber et trygt læringsmiljø, hvor vidensdeling er i højsædet og interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blomstrer.

Majken Grünfeld er en ildsjæl med smittende engagement, og hendes arbejde med natur og teknologi spænder meget vidt. Eksempelvis har hun sammen med sine elever været på det internationalt anerkendte ”science on stage”, hun har i samarbejde med skolens sproglærere kodet julehilsener, og et bedaget klasselokale er sammen med børnene blevet omdannet til et inspirerende naturfagslokale ved hjælp af genbrugsmaterialer, chromatografipapir og billeder af skolegårdens dyr.

Majken Grünfeld har klare mål med sit arbejde og deler gerne ud af sin viden. Eksempelvis har hun været koordinator for den danske delegation for ”Science on stage”, hvor hendes hovedopgave netop var at fremme vidensdelingen blandt de deltagende lærere. Majken Grünfeld har desuden afholdt workshop på ig Bang konferencen, hun har udviklet brobygningsforløb, og hun gør sine materialer fra undervisningen frit tilgængelige til download og inspiration.

Med prisen hædres Majken Grünfeld for sin vidtspændende og ekstraordinære indsats for at skabe et inspirerende naturfagligt miljø på Sct. Mariæ skole samt for sin evne til at udvikle og dele nye undervisningsressourcer med kolleger på langs og tværs af uddannelseskæden.