Apply for grants

Malene Hansen

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2020 (ØST)

Novo Nordisk Foundation Nature-based Educator Prize - 2020

Malene Hansen er pædagog i den integrerede institution Eventyrhuset i Kalundborg, hvor hun arbejder undersøgende, systematisk og projektorienteret med natur, science og talopmærksomhed.

Malene Hansen er en ildsjæl, der har tydelige mål med det, hun laver med børnene i Eventyrhuset. Hun brænder igennem i sit arbejde med børnene. Med naturen som fundament arbejder Malene med at opretholde en nysgerrig, undersøgende og erfaringsbaseret tilgang til livets store spørgsmål hos børnene.

Malene Hansen spænder vidt i sit arbejde med science, fra målrettet arbejde med matematisk opmærksomhed til sanseligt at lade børnene opleve, hvordan en død hund lugter. Malene sætter drager op sammen med ”Gamle Arne” på det lokale plejehjem så børnene får perspektiver på tid, og der skabes inspiration til et vindprojekt.

Børnene i Eventyrhuset er på tur fire gange om ugen, og det er blandt andet her, Malene Hansen og hendes kolleger bygger bro til det lokale plejehjem med naturen som omdrejningspunkt. De besøger også den lokale naturskole, hvor de arbejder projektorienteret med forskellige emner som ”Mad af og i naturen” og ”Fang vinden”.

Med prisen hædres Malene Hansen for visionært at arbejde bredt med science og natur, samt for sin evne til at samarbejde med studerende og kolleger for derigennem at udvikle sine arbejdsmetoder og dele ud af sine erfaringer.