Apply for grants

Nils Galsøe

Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2021 (VEST)

Novo Nordisk Foundation Prize for Upper-secondary School Science Teachers - 2021

Nils Galsøe underviser i astronomi, fysik og kemi på Frederikshavn Gymnasium.

Nils Galsøe underviser i astronomi, fysik og kemi på Frederikshavn Gymnasium. Gennem sin inspirerende undervisning er Nils en vigtig bidragsyder til af øge elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag og videre uddannelse inden for disse.

Nils er en meget alsidig, dynamisk og idérig lærer, som desuden er fagligt og didaktisk kompetent. Med konceptet ”Naturfag on demand” samt mulighed for at få feedback på genindlevere opgaver kan en øget søgning til naturvidenskabelige studieretninger ikke undre.

I Nils´ timer kan man som blandt meget andet forvente showkemi, raketter og talentforløb. ”Vi elsker at komme til fysiktimerne” lyder det fra Nils Galsøes elever, der desuden beskriver ham som meget menneskelig.

Nils har igennem en årrække været med til at udvikle skolens “Young Scientists projekt” – et samarbejde mellem naturvidenskabelige 1g-klasser i Bremerhaven i Tyskland og Frederikshavn. Nils har desuden været med til at udvikle et 20-timers talentforløb for 9. klasses elever fra hele kommunen, hvor evalueringerne var ekstraordinært positive.

Med prisen hædres Nils Galsøe for sin ekstraordinært inspirerende og motiverende indsats i forhold til udvikling af nye didaktiske koncepter samt for sin evne til at fastholde elevers interesse for naturvidenskabelige fag på Frederikshavn Gymnasium.