Apply for grants

Steffen Elmose

Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på læreruddannelsen 2020

Novo Nordisk Foundation Prize for Science Teachers at University Colleges - 2020

Steffen Elmose er Lektor på professionshøjskolen UCN og underviser lærerstuderende i fagene Biologi og Natur/teknologi. Desuden forsker Steffen Elmose i naturfagdidaktiske metoder og udvikler til stadighed disse igennem sit virke.

Igennem mere end 15 år har Steffen Elmose bidraget til udviklingen af nytænkende undervisning, som han har dokumenteret igennem oplæg, workshops og publicering.

Steffen Elmoses indsats med at lave særlige tiltag kommer for eksempel til udtryk ved, at han igennem en årrække har afholdt marin-økologikurser for lærerstuderende på og i samarbejde med feltstationen i Rønbjerg. Her tager Steffen Elmose sine studerende med på 5-dages ture, hvor han kombinerer undervisningslektioner med praktiske øvelser. Steffen Elmose formår at skabe entusiasme blandt de lærerstuderende. De klør på hver dag fra 8-22, kun afbrudt af mad og små sociale arrangementer.

Steffen Elmose har desuden været en prominent figur i det naturfagdidaktiske miljø indenfor professionshøjskolerne. Her bidrager han gavmildt med sin viden og indsigt, blandt andet ved at varetage arbejdet som redaktør på tidsskriftet ”Studier i LærerUddannelse og Profession” samt ved at være medlem af komiteredaktionen for tidsskriftet MONA.

Med prisen hædres Steffen Elmose for sin ekstraordinære indsats, hvor han forbilledligt overfor de lærerstuderende har skabt inspirerende og kvalificerede undervisning, samt for sit mangeårige og stadigt innovative bidrag til forskning og udvikling af naturfagdidaktiske metoder.