Apply for grants

Susanne Bloch

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2021 (ØST)

Novo Nordisk Foundation Nature-based Educator Prize - 2021

Susanne Bloch er pædagog i Gudhjem naturbørnehave og vuggestue. Her yder Susanne en særlig indsats som energisk og engageret projektleder, der brænder for en hel række naturfaglige indsatser både i og uden for institutionen.

Når Susanne er på skovtur med børnene, er der fokus på science. Får børnene øje på et tusindben og udbryder: ”den har da ikke tusind ben!” lyttes der nysgerrigt og børnene inddrages i at undersøge forholdet. Børnene bliver aktive, undersøgende og ”riddere af naturen”.

Susanne inddrager hele lokalområdet i sit pædagogiske arbejde og bidrager herigennem til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø i og omkring daginstitutionen. Med arbejdet i den ”Grønne dannelsesgruppe” skabes der et stimulerende naturfagligt miljø, som bidrager til at kvalificere det naturfaglige arbejde for kollegaer i dagtilbud og på skoler rundt omkring på Bornholm. På den måde bidrager Susanne til, at der skabes en tydelig sammenhængskraft i miljøet.

Susanne er desuden entreprenant og har været ansvarlig for naturprojektet ”Naturempati og naturrødder”. Projektet afstedkom film og undervisningsmaterialer, som bruges både lokalt på Bornholm og på professionshøjskoler rundt om i Danmark.

Med prisen hædres Susanne Bloch for sit ekstraordinære engagement og for sit forbilledlige arbejde, der skaber samarbejde mellem institution og lokalområdet på Bornholm.