Apply for grants

Thomas Lynghøj Christensen

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2018 (VEST)

Novo Nordisk Foundation Prize for Upper-secondary School Science Teachers - 2018

Thomas Lynghøj Christensen underviser i fysik, matematik og astronomi på Holstebro Tekniske Gymnasium, hvor han er en frontløber på inddragelse af teknologi. Han har skabt en robotklub, hvor eleverne efter skoletid arbejder med robotkonstruktion og programmering og opøver videnskabelig tankegang og evne til dokumentation. Han udvikler sammen med elever, kolleger og det lokale erhvervsliv en robot, der på sigt skal fungere som en selvkørende og interagerende maskot for gymnasiet.

Thomas Lynghøj Christensen er tovholder på et pilotprojekt om Virtual Reality, som giver mulighed for at få forskellige typer af elever interesseret i de naturvidenskabelige fag. Herunder har han etableret et VR-rum for at teste teknologi, didaktik og programmering sammen med eleverne.

Thomas Lynghøj Christensens undervisning bygger bro mellem ungdomsuddannelserne og de naturvidenskabelige videregående uddannelser. Eksempelvis afholder han med højt fagligt niveau master class i kvantefysik og kryptering for elever fra både htx og stx.

Thomas Lynghøj Christensen bidrager samtidig til en række tilbud, der bygger bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Han har sammen med kolleger i teknologi- og biologigruppen udviklet en række innovative tværfaglige forløb for både grundskoleelever og htx-elever. Han har også planlagt og gennemført valgfagsundervisning af 7-9. klasser på Holstebro Tekniske Gymnasium, hvilket har skabt øget motivation for naturvidenskab og søgning til gymnasiet.

Med prisen hædres Thomas Lynghøj Christensen for sin ekstraordinære undervisningsindsats, der bidrager til samarbejder på langs af uddannelseskæden og på tværs af de naturvidenskabelige fag.

Se de øvrige modtagere af den Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris her.