Apply for grants

A New Natural History Museum of Denmark

A new international Natural History Museum of Denmark will safeguard the Museum’s invaluable collections for the future and will set new standards for research and for communicating the natural sciences. Ralf Hemmingsen, Rector - University of Copenhagen

Project data

Grant amount
DKK 100 million

Contact

Novo Nordisk Foundation

Naturvidenskabelig forskning og formidling i verdensklasse

Et nyt Statens Naturhistorisk Museum samler de fire gamle universitetsmuseer Botanisk Museum, Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have i moderne rammer.

Statens Naturhistoriske Museum råder i dag over en af verdens største og vigtigste samlinger inden for feltet med i alt 14 millioner genstande. Det omfangsrige datamateriale har gjort det muligt for museet at opbygge et stærkt forskningsmiljø. Således er fire grundforskningscentre de senere år blevet tilknyttet museet. Ligesom udstillingerne samles også forskningscentrene i det nye museum, der derved skaber nye muligheder for både innovativ tværvidenskabelig forskning og formidling af naturvidenskab til børn og voksne.

Formålet med Fondens støtte til et nyt Statens Naturhistoriske Museum er at medvirke til at skabe nye muligheder for forskning og formidling af naturvidenskab til børn og voksne. Samtidig ønsker Fonden at medvirke til, at interesse for og viden om naturvidenskab stimuleres og øges, hvilket vil styrke dansk forskning på langt sigt.

Det nye museum ventes at få det årlige besøgstal til at stige fra de nuværende 130.000 til flere end 400.000 mennesker, heraf 55.000 fra skoler og gymnasier.

Det nye museum opføres i række nye og eksisterende bygninger ved det nuværende Botanisk Have i København. Skabelsen af det nye museum har været udbudt i international konkurrence og vinderprojektet blev afsløret 31. maj 2012. Byggeriet ventes færdigt i 2021.

Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 100 mio. til medfinansiering af etableringen af museet, der også støttes af Villum Fonden, Det Obelske Familiefond samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Københavns Universitet samt Staten. I alt vil det koste DKK 950 mio. at etablere museet

Fondens bevilling er givet som en særbevilling i anledning af, at 2013 er 90-året for fremstillingen af den første insulin i Danmark. Fondens bevilling er givet på betingelse af, at projektets øvrige finansieringsplan opfyldes.