Apply for grants

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2024

Contact

Nominer din kandidat til den Naturtematiske Pædagogpris 2024

Prisen uddeles til en pædagog eller et team på op til tre pædagoger efter indstilling fra institutionsleder, områdeleder eller institutionsbestyrelse. Børn, forældre og kolleger, der er tilknyttet daginstitutionen kan komme med forslag til indstillinger, men selve indstillingen skal foregå via institutionsleder, områdeleder eller institutionsbestyrelse. Den indstillede pædagog skal være indforstået med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 24. november 2023 kl. 12.00.

Kandidater til prisen indstilles ved at udfylde skemaet nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet pædagog kan tages i betragtning. Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2024.

Prisen uddeles ved en reception på prismodtagers daginstitution. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.