Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

300.000 

Novo Nordisk Fonden bevilger årligt i alt DKK 300.000 til uddeling af to pædagogpriser.

Ansøgningsinfo

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 22. november 2024 kl. 12.00.

Kald lukket

Kandidater til prisen kan indstilles af landets daginstitutionsledere og institutionsbestyrelser.

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2025.

Kontakt

Sofie Hoxer
Grant Specialist

Inspirerende pædagogisk arbejde

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris er målrettet engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet natur, udeliv og science.

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en pædagog øst for Storebælt og en til en pædagog vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 150.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 samt DKK 100.000 til institutionen. Andelen, som tilfalder institutionen, skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema (fx indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde, ekskursioner eller efteruddannelse).

Prisen uddeles til en pædagog efter indstilling fra dennes leder eller institutionsbestyrelse. Børn, forældre og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til institutionsledere/-bestyrelser, som så kan indstille via linket ved ansøgningsinfo. En eller flere pædagoger samt teams på op til tre personer fra samme institution kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, modtager prismodtagerne hver DKK 25.000. Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris kan ikke modtages af pædagoger fra samme institution i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Blandt de indstillede kandidater udvælges prismodtagerne af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser.

Priserne overrækkes på prismodtagers daginstitution.

Se Novo Nordisk Fondens andre priser her

Se tidligere modtagere

Indstil en kandidat til den Naturtematiske Pædagogpris

Kald lukket

 

 

Udgivet
18 November 2020