Apply for grants

Projektstøtte til eksplorative studier i sammenhængende behandlingsforløb

Call opens
24 February 2021
Call closes
2 June 2021 2:00pm (CET)
Announcement of results
End of September 2021
Application guidelines

About the grant

Amount

Up to DKK 1 million

Location

Denmark

Career stage

Clinicians & Nurses, Research Leaders (Established/Prof.), Research Leaders (junior/non-tenured), Research Leaders (Mid-career/Associate Prof.)

Contact

For grant inquiries
Eugenia Krasnopjorova
Grant Manager
[email protected]

Forudsætninger

 • Projektgruppen skal bestå af en hovedansøger og 1 til 3 medansøgere.
 • Hovedansøger og medansøgere skal være ansat ved danske offentlige institutioner eller tilknyttet til det danske sundhedsvæsen (f.eks. praktiserende læger).
 • Projektets tværfaglige sigte skal fremgå af ansøgningens indhold såvel som af projektgruppens sammensætning.
 • Der opfordres til at relevante aktører uden for den formelle forskningsverden, f.eks. kommuner, regioner, patientforeninger eller private virksomheder, involveres i projekterne.
 • Mindst en ansøger skal have dokumenteret forskningserfaring svarende til mindst ph.d. niveau.
 • Mindst en ansøger skal have formel tilknytning til et relevant forskningsmiljø på en ikke-kommerciel forskningsinstitution i Danmark.
 • Der skal foreligge tilsagnsbreve fra alle ansøgernes arbejdspladser, uanset institutionstype.

Ansøgning til dette program begrænser ikke mulighederne for at søge andre NNF programmer.

Støtte

Der er i alt DKK 6 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-1.000.000 af 6-18 måneders varighed.

Der kan søges om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer.
 • Lønmidler til vikardækning af medarbejdere til udvikling og/eller deltagelse i projektet.
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og mindre udstyr.
 • Etablering af længere udviklingsmøder med andre aktører og grupper (f.eks. på kursuscentre) for at udvikle og styrke projekt og samarbejde.
 • Transportudgifter relateret til projektet, fx i forbindelse med konference, workshopdeltagelse.
 • Publikationsomkostninger.
 • Administrationsbidrag (op til 5%).

Ansøgningsprocess

Ansøgning skal sendes via Fondens ansøgningssystem NORMA (den grønne ‘Apply’ knap øverst på skærmen) fra den angivne ‘Call opens’ dato. Det er vigtigt at læse ”Vejledningen til ansøgere” grundigt, inden man går i gang, da vejledningen indeholder den fulde tekst om opslaget samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Listings

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.