menu
https://novonordiskfonden.dk/en/grants/projektstoette-til-eksplorative-studier-i-sammenhaengende-behandlingsforloeb/

Projektstøtte til eksplorative studier i sammenhængende behandlingsforløb

Projektstøtte til eksplorative studier i sammenhængende behandlingsforløb

Area
Biomedicine and health sciences
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 1 million
Call opens
February
24
2021
Deadline
June
02
2021, 14PM (CEST)
How to apply Apply
Call opens
24 Feb 2021
Deadline
02 Jun 2021, 14PM (CEST)
How to apply
Amount
Up to DKK 1 million
Announcement of results:
End of September 2021
Apply

Formål

Programmets formål er at støtte eksplorative forskningsbaserede projekter, der, inden for rammerne af det eksisterende sundhedssystem,  sigter mod at undersøge og afdække forhold, der påvirker sammenhængen i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, oplevet fra et patient- og borgerperspektiv. Der vil være fokus på forløb med gentagne kontakter til sundhedssystemet på alle niveauer, f.eks. for patienter med kroniske sygdomme og hyppige interaktioner med sundhedssystemet.

Projekter kan f.eks. adressere:

 • Samarbejde på tværs af sektorer i sundhedssystemet.
 • Betydning af incitamentsstrukturer i det danske sundhedssystem for sammenhængende behandlings- og patientforløb.
 • Patienternes forventninger til sammenhæng i sundhedssystemet, herunder oplevelse af sektorovergange.
 • Udvikling af behandlingsforløb med involvering af patienter og pårørende.
 • Implementering af viden på tværs af sektorer indenfor sundhedssystemet.
 • Anvendelse af nye teknologier og digitale løsninger som kan forbedre sammenhængen i behandlingsforløb.
 • Civilsamfundets rolle i patienters håndtering af kroniske sygdomme.
 • Udveksling af data/viden mellem aktører i sundhedssystemet – barrierer og muligheder.

Projektet kan være selvstændigt, tidsmæssig afgrænset til projektperioden for dette opslag, eller det kan fungere som indledning til et større længerevarende projekt, som gruppen ønsker at udforme, baseret på læring fra det indledende projekt.

Forudsætninger

 • Projektgruppen skal bestå af en hovedansøger og 1 til 3 medansøgere.
 • Hovedansøger og medansøgere skal være ansat ved danske offentlige institutioner eller tilknyttet til det danske sundhedsvæsen (f.eks. praktiserende læger).
 • Projektets tværfaglige sigte skal fremgå af ansøgningens indhold såvel som af projektgruppens sammensætning.
 • Der opfordres til at relevante aktører uden for den formelle forskningsverden, f.eks. kommuner, regioner, patientforeninger eller private virksomheder, involveres i projekterne.
 • Mindst en ansøger skal have dokumenteret forskningserfaring svarende til mindst ph.d. niveau.
 • Mindst en ansøger skal have formel tilknytning til et relevant forskningsmiljø på en ikke-kommerciel forskningsinstitution i Danmark.
 • Der skal foreligge tilsagnsbreve fra alle ansøgernes arbejdspladser, uanset institutionstype.

Ansøgning til dette program begrænser ikke mulighederne for at søge andre NNF programmer.

Støtte

Der er i alt DKK 6 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-1.000.000 af 6-18 måneders varighed.

Der kan søges om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer.
 • Lønmidler til vikardækning af medarbejdere til udvikling og/eller deltagelse i projektet.
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og mindre udstyr.
 • Etablering af længere udviklingsmøder med andre aktører og grupper (f.eks. på kursuscentre) for at udvikle og styrke projekt og samarbejde.
 • Transportudgifter relateret til projektet, fx i forbindelse med konference, workshopdeltagelse.
 • Publikationsomkostninger.
 • Administrationsbidrag (op til 5%).

Ansøgningsprocess

Ansøgning skal sendes via Fondens ansøgningssystem NORMA (den grønne ‘Apply’ knap øverst på skærmen) fra den angivne ‘Call opens’ dato. Det er vigtigt at læse ”Vejledningen til ansøgere” grundigt, inden man går i gang, da vejledningen indeholder den fulde tekst om opslaget samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.