Apply for grants

Kristoffer Larsen

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2018 (VEST)

Novo Nordisk Foundation Nature-based Educator Prize - 2018

Kristoffer Larsen er pædagog på Fussingø Naturbørnehave, hvor han gennem leg og friluftsliv fremmer interessen for naturen hos børn på 3-6 år.

Kristoffer Larsens pædagogiske arbejde peger ind i senere uddannelsestrins engineering metode. Han finder problemstillinger, hvor børnenes opgaveløsning, samarbejde og afprøvninger er i fokus – understøttet af undersøgende spørgsmål fra Kristoffer Larsen. Det kan fx være konstruktionsopgaver som at bygge en bro eller at flytte vand via en vandbane af gamle rør. Børnene konstruerer og kalibrerer selv vægte og vejer derefter alt, hvad de kan komme i nærheden af. I logbøger tegner børnene deres oplevelse med naturen eller science-aktiviteten, og deres udsagn noteres som dokumentation for læring eller som afsæt for nye processer.

Kristoffer Larsen instruerer børnene i ”at se nøje efter” og hjælper dem til at sætte ord på deres observationer. Han støtter, at børnene forestiller sig, hvad der kan ske (hypotesedannelse) og efterfølgende afprøver, det de tror (eksperimenter). Fantasifulde og vilde ideer bliver også afprøvet. Hverdagens teknologi inddrager han ved at stille nysgerrige spørgsmål: Hvordan fungerer en opvaskemaskine? Er det en maskine eller en robot?

Kristoffer Larsen har igennem to år bidraget til projektet Science Math Outdoor Learning (SMOL), der udvikles i et samarbejde mellem Randers Kommune og syv EU lande. På baggrund af projektet er Kristoffer Larsens praksiseksempler blevet brugt i fagbøger til pædagoguddannelsen, i følgeforskning om science i børnehaven og som filmeksempler ved konferencer. Kristoffer Larsen kvalificerer pædagoger i Randers Kommunes andre institutioner i workshops og på temadage, og han udvikler sammen med personalet læringsmiljøer og idekasser med materialer til naturfaglige aktiviteter.

Med prisen hædres Kristoffer Larsen for sin ekstraordinære og mangeårige indsats med at udvikle naturpædagogikken i Fussingø Naturbørnehave.

Læs mere om Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris her.