Apply for grants

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen

Call opens
23 September 2022
Call closes
25 November 2022 12:00pm (CET)
Announcement of results
March 22, 2023
Send application

Purpose

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

About the grant

Amount

DKK 250.000

Committee

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Contact

For grant inquiries
Charlotte Drusebjerg
Grant Manager
+45 3527 6565 CDR@novo.dk

Forudsætning

Prisen er rettet mod undervisere på de danske professionshøjskolers læreruddannelser. Undervisere inden for fagblokken naturfag kan komme i betragtning. Det vil sige undervisere i undervisningsfagene:

  • Natur/teknologi
  • Fysik/kemi
  • Biologi
  • Geografi
  • Matematik

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig indsats inden for et eller flere af disse undervisningsfag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Uddanner, kvalificerer og motiverer fremtidige naturfagslærere.
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfagsdidaktiske metoder.
  • Indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer studerende og kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning.

Lærerstuderende og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via uddannelsesleder, dekan eller rektor på den enkelte professionshøjskole.

Der må gerne indstilles flere kandidater til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 25. november 2022 kl. 12.00.

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2023. Priserne overrækkes ved årets Big Bang Konference.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Prisen består af en sum på DKK 250.000, herunder en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, ekskursioner, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2023 for prismodtager indgår også i prisen.

Listings

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
Unsolicited

Unsolicited inquiries

We receive a great number of inquiries, expressions of interest and applications outside of our open calls. To facilitate an effective assessment, unsolicited inquiries, expressions of interest and applications for the Novo Nordisk Foundation should be received according to guidance below.