Apply for grants

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

GAMMEL TEKST


Formål


Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

Forudsætning


Prisen er rettet mod undervisere på de danske professionshøjskolers læreruddannelser. Undervisere inden for fagblokken naturfag kan komme i betragtning. Det vil sige undervisere i undervisningsfagene:

 • Natur/teknologi

 • Fysik/kemi

 • Biologi

 • Geografi

 • Matematik


Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en ekstraordinær indsats inden for et eller flere af disse undervisningsfag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

 • Uddanner, kvalificerer og motiverer fremtidige naturfagslærere.

 • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfagsdidaktiske metoder.

 • Indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.

 • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer studerende og kolleger.


Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning.

Lærerstuderende og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende undervisers rektor eller dekan ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. En eller flere undervisere samt teams på op til tre personer fra samme professionshøjskole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne.

Der må gerne indstilles flere kandidater til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Indstil kandidat til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen

Deadline for indsendelse af indstillinger er 6. december 2019 kl. 12.00

Prismodtagere besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Støtte


Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2020 for prismodtager indgår også i prisen.
Announcement of results
April 6, 2022

About the grant

Amount

DKK 250.000

Location

Denmark

Committee

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Contact

For grant inquiries
Charlotte Drusebjerg
Grant Manager
+45 3527 6565 CDR@novo.dk

GAMMEL TEKST

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

Forudsætning

Prisen er rettet mod undervisere på de danske professionshøjskolers læreruddannelser. Undervisere inden for fagblokken naturfag kan komme i betragtning. Det vil sige undervisere i undervisningsfagene:

 • Natur/teknologi
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Matematik

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en ekstraordinær indsats inden for et eller flere af disse undervisningsfag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

 • Uddanner, kvalificerer og motiverer fremtidige naturfagslærere.
 • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfagsdidaktiske metoder.
 • Indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.
 • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer studerende og kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning.

Lærerstuderende og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende undervisers rektor eller dekan ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. En eller flere undervisere samt teams på op til tre personer fra samme professionshøjskole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne.

Der må gerne indstilles flere kandidater til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Indstil kandidat til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen

Deadline for indsendelse af indstillinger er 6. december 2019 kl. 12.00

Prismodtagere besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2020 for prismodtager indgår også i prisen.